Główna / Wybierz / Squad / Ranking

Regulamin organizacji. Członek organizacji ma prawo do: 1. wyrażania swojego zdania na tematy związane z organizacją. 2. korzystania z dóbr przypisanych na organizację. 3. posiadania organizacyjnego tagu fg. 4. aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji oraz decydowania o jej przyszłości. Członek organizacji ma obowiązek: 1. uiszczać składki w wysokości 500€, płacone co 7 dni. 2a. naprawiać używane pojazdy organizacyjne oraz odstawiać je na bazę. 2b. Auta posiadające taxometr, muszą mieć naprawione ALL. 3. przestrzegać regulaminu serwera. 4. odwiedzać stronę organizacji minimalnie raz na trzy dni. 5. posiadać konto na stronie organizacji. Członek organizacji ma zakaz: 1. otrzymywania kar. 2. prowadzenia pościgów pojazdami organizacji. 3. obrażania oraz ubliżania. 4. wszczynania kłótni na organizacyjnych komunikatorach 5. działania na szkodę organizacji. Inne: Organizacja nie powstała dla materialnego zysku. Chcemy łączyć ze sobą graczy, którzy chcą pograć w przyjemnej atmosferze oraz którzy szukają ekipy na długi czas. Jeśli chcesz do nas dołączyć, tylko po to, aby jeździć autami organizacyjnymi — odpuść sobie, oszczędzisz sobie, jak i nam czas. Posiadamy wpisowe, które wynosi 1000€ Brak wywiązania się z ostrzeżeń organizacyjnych może wiązać się z wydaleniem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z nieprzestrzegania go