Regulamin organizacji. §1 Członek organizacji ma prawo do: 1. wyrażania swojego zdania na tematy związane z organizacją. 2. korzystania z dóbr przypisanych na organizację. 3. posiadania organizacyjnego tagu fg. 4. aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji oraz decydowania o jej przyszłości. §2 Członek organizacji ma obowiązek: 1. uiszczać zapomogi organizacyjne, które winny być opłacane co dwa tygodnie w kwocie 1000€. 2a. naprawiać używane pojazdy organizacyjne oraz odstawiać je na bazę. 2b. auta posiadające taxometr, muszą mieć naprawione ALL. 3. przestrzegać regulaminu serwera. 4. odwiedzać stronę organizacji minimalnie raz na tydzień. 5. posiadać konto na stronie organizacji. 6. zgłaszać ewentualną zmianę nicku. §3 Członek organizacji ma zakaz: 1. otrzymywania kar. 2. prowadzenia pościgów pojazdami organizacji. 3. obrażania oraz ubliżania. 4. wszczynania kłótni na organizacyjnych komunikatorach 5. działania na szkodę organizacji. 6. zmieniania ustawień MK oraz kolorów w pojazdach organizacji bez zgody zarządu bądź właściciela. 7. wynoszenia informacji poza organizację. 8. proszenia administracji o fixy, bądź też innego rodzaju zapomogi, które nie są zgodne z zasadami serwera. Inne: Organizacja nie powstała dla materialnego zysku. Chcemy łączyć ze sobą graczy, którzy chcą pograć w przyjemnej atmosferze oraz którzy szukają ekipy na długi czas. Jeśli chcesz do nas dołączyć, tylko po to, aby jeździć autami organizacyjnymi — odpuść sobie, oszczędzisz sobie, jak i nam czas. Posiadamy wpisowe, które wynosi 1000€ Wpisowe jak i składki nie są zwracane po 24 godzin od wpłacenia do bankomatu organizacji. Brak wywiązania się z ustaleń w paragrafie 2 oraz 3 może wiązać się z nadaniem kar finansowych bądź punktów ostrzeżeń. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z nieprzestrzegania go.